Wednesday 23 August 2017

athletic logo white

IEK Artium

noname

image galleryΜε απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, παρατείνεται για διάστημα 15 μηνών επιπλέον, η χρηματοδότηση της λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού Σορωνής, με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την τροποποίηση της Πράξης «Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής Ρόδου», σύμφωνα με την οποία εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση, με 660.909,49 ευρώ, της λειτουργίας του εν λόγω ΒρεφονηπΙακού Σταθμού, από τις 30.09.2017 έως και τις 31.12.2018.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» , στο σκέλος που αφορά επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στη εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, προωθώντας  την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα.

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Δημοτικής Κοινότητας Σορωνής Δήμου Ρόδου, εξυπηρετεί 30 νήπια και 12 βρέφη της ευρύτερης περιοχής Σορωνής.

AAAAAAA

Αποφασισμένος να υλοποιήσει έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον φιλόδοξους στόχους που έθεσε από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του, της δημιουργίας δικτύου 26 υδατοδρομίων σε νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, μετά και την άρση των εμποδίων που τέθηκαν και των σοβαρών καθυστερήσεων που αυτά προκάλεσαν,  ο Περιφερειάρχης  Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ξεκινά εκ νέου την διαδικασία και θέτει τα υδατοδρόμια σε τροχιά υλοποίησης, με την υπογραφή των Προγραμματικών Συμβάσεων για την μελέτη, κατασκευή, τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας οκτώ (8) Υδατοδρομίων, σε ισάριθμα νησιά της Δωδεκανήσου.

Συγκεκριμένα, συνυπέγραψε τις Προγραμματικές Συμβάσεις για τα Υδατοδρόμια Ρόδου, Σύμης, Καρπάθου, Κάσου, Χάλκης, Καστελλορίζου και Τήλου, με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου και με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου, την Προγραμματική Σύμβαση για το Υδατοδρόμιο Καλύμνου.

Το αντικείμενο των Προγραμματικών Συμβάσεων αφορά τη συνεργασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τα δύο Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, προκειμένου να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των προαναφερθέντων Υδατοδρομίων.

Βάσει των προβλεπομένων από τις Προγραμματικές Συμβάσεις, η Περιφέρεια αναλαμβάνει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ανάθεσης εκπόνησης των απαιτούμενων τεχνικών μελετών καθώς και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να προωθήσει όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Υδατοδρομίων, την προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού για τον σταθμό Προσθαλάσσωσης – Αποθαλάσσωσης Υδροπλάνων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, καθώς και το κόστος για την έκδοση των αδειών ίδρυσης λειτουργίας και κατασκευής.

Τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία αναλαμβάνουν να διαθέσουν χώρο εντός των λιμένων, που θα επιλεγεί κατόπιν δικής τους πρότασης ή υπόδειξης σε συνεργασία με τους μελετητές, για τη χωροθέτηση των υδατοδρομίων, χώρους εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους καθώς και ό,τι άλλο απαιτείται για τη συμπλήρωση των τεχνικών φακέλων και των φακέλων Αδειών ίδρυσης και Λειτουργίας των Υδατοδρομίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε μιας εκ των οκτώ (8) Προγραμματικών Συμβάσεων, ανέρχεται στο ενδεικτικό και ανώτατο ποσό των 150.000 ευρώ.

Τα έργα χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Φορέας εκτέλεσης των έργων είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και κύριος των Υδατοδρομίων, τα αντίστοιχα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία. 

Αξίζει να τονιστεί ότι η δημιουργία του δικτύου των Υδατοδρομίων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, αποτελεί στόχο της Περιφερειακής Αρχής, ήδη από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της, έως ένα μεγάλο αναπτυξιακό στοίχημα και ένα μέσο που θα δώσει ισχυρή ώθηση στη δυναμική τους. Για το σκοπό αυτό, υπήρξε καταλυτική η συμβολή της, μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις που κατέθεσε στα αρμόδια υπουργεία, στο να υιοθετήσει η Πολιτεία την δημιουργία του δικτύου υδατοδρομίων, αλλά και στην αναθεώρηση,  διαμόρφωση και εκσυγχρονισμό του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ούτως ώστε ο στόχος να καταστεί εφικτός.

Η λειτουργία υδατοδρομίων δημιουργεί μια σημαντική αναπτυξιακή προοπτική, αφού ενισχύεται ο τομέας του τουρισμού που αποτελεί για τα νησιά βασικό πυλώνα ανάπτυξης, ενώ δημιουργείται ένα σημαντικό πεδίο επένδυσης με σημαντικά οφέλη, ιδιαίτερα για τις νησιωτικές κοινωνίες.

Το δίκτυο των Υδατοδρομίων θα λειτουργήσει ευεργετικά για την άρση της απομόνωσης των απομακρυσμένων νησιών, τη σύσφιξη των σχέσεων των τοπικών κοινωνιών με τον κυρίως εθνικό κορμό της χώρας αλλά και μεταξύ τους, καθώς και την εμπορική και κοινωνική ανάπτυξη νησιών και τόπων της Περιφέρειας, που σήμερα, δικαιολογημένα αισθάνονται στο περιθώριο.

Η δραστηριοποίηση υδροπλάνων θα λειτουργήσει ως ένας εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, μια επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή, επικουρικά και συμπληρωματικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, από την ακτοπλοΐα και τις αερομεταφορές. 

Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση των υδροπλάνων εκτιμάται ότι θα συμβάλει στο να αντιμετωπιστούν οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των μετακινήσεων, δεδομένου ότι τα υδροπλάνα δύνανται να εκτελούν πτήσεις για τη μεταφορά επιβατών (έκτακτες ή τακτικές), για περιηγητικές εκδρομές, για την μεταφορά προϊόντων (φαρμάκων, τροφίμων, Τύπου) κλπ.

poster symi

Στις 23 και 24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στη Σύμη το Διεπιστημονικό Συμπόσιο με θέμα «Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού στη Σύμη και ο Ρόλος των ΜΜΕ». Το νησί της Σύμης με την ιδιαίτερη του αρχιτεκτονική παράδοση και τις ασύγκριτες φυσικές ομορφιές ,είναι ένας τουριστικός προορισμός παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Είναι ένα νησί που μπορεί να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους/ στις επισκέπτες/τριες.

Στο πλαίσιο του Συμποσίου, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες, δημοσιογράφοι, τοπικοί παράγοντες καθώς και επαγγελματίες του Τουρισμού θα αναπτύξουν τις θέσεις τους με σκοπό να αναδειχθούν οι μορφές εναλλακτικού τουρισμού όπως ο Αθλητικός Τουρισμός, ο Θρησκευτικός Τουρισμός, ο Πολιτιστικός Τουρισμός (Φεστιβαλικός). Απώτερος σκοπός αποτελεί η ανάδειξη του Θεματικού Τουρισμού και ο ρόλος της Περιφέρειας προκειμένου μέσα από τα εξειδικευμένα τουριστικά προϊόντα να επιτευχθεί η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον ρόλο των Θετικών Επιστημών για τον Τουρισμό όπως η Αρχιτεκτονική και η Γεωλογία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εισήγηση για τον Σκύλο στον Τουρισμό από την κτηνιατρική πλευρά

Θα γίνει τέλος προσπάθεια να εντοπισθούν τα προβλήματα αλλά και οι δυνατότητες του νησιού και θα παρουσιαστούν οι προτάσεις των τοπικών παραγόντων και επαγγελματιών του Τουρισμού. Σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και των παραγωγικών τάξεων, θα περιγράψουν την κατάσταση που επικρατεί στους επιμέρους επαγγελματικούς τομείς, ώστε να γεφυρωθεί η θεωρία με την πράξη και να αναδειχθούν οι ανάγκες της περιοχής.

Ένα Διεπιστημονικό Συμπόσιο ενδιαφέρον και επίκαιρο με την συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων.

Πρόκειται για συνδιοργάνωση του Τμήματος Κινηματογράφου του Α.Π.Θ., της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου, της Εταιρείας Επιστημόνων Επικοινωνίας και Δημοσιογράφων ΤΑΔ και του Δήμου Σύμης.

Η εκδήλωση τελεί υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και έχει τη στήριξη της Ένωσης Γυναικών Σύμης και του Ομίλου Αξιών «Γιάννης Διακογιάννης».

Η Πρόεδρος

της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής

0 02 05 d5f4bd3529dce424c4af2679ef18ee04f7fe6a6a87a36d7fe2d69ad383810179 full

 Την απόφασή του, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να συνδράμει οικονομικά το ΕΚΑΒ, προκειμένου να ενισχύσει την επιχειρησιακή του επάρκεια στα νησιά, ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη, ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Αφορμή για την απόφαση αυτή, στάθηκε ένα ακόμη περιστατικό στο νησί της Κύθνου,  λίγες μέρες μετά το τραγικό περιστατικό της Φολεγάνδρου, με τον τραυματισμό ενός νέου άνδρα, το οποίο, ευτυχώς αυτή τη φορά είχε θετική έκβαση.

Στην περίπτωση της Κύθνου, το πρόβλημα που αναδείχθηκε ήταν η έλλειψη γιατρού για να συνοδεύσει τον τραυματία κατά την μεταφορά του από το νησί  με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ. Κατά συνέπεια, ακόμη και στις περιπτώσεις επάρκειας των πτητικών μέσων, η χρήση τους είναι συχνά αδύνατη λόγω έλλειψης γιατρών συνοδών.

Κατόπιν αυτού, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, γνωστοποίησε την απόφασή του για συνδρομή του ΕΚΑΒ, με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρό του κ. Κωνσταντίνο Καρακατσιανόπουλο, με τον οποίον βρισκόταν σε ανοιχτή γραμμή τη νύχτα της 10ης Ιουνίου, για την εύρεση γιατρού, συνοδού του πτητικού μέσου, για την μεταφορά του τραυματία από την Κύθνο.

Στην επιστολή του ο κ. Χατζημάρκος γνωστοποιεί στον κ. Καρακατσιανόπουλο την βούληση της περιφερειακής αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να συμβάλει οικονομικά, μέσω της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΕΚΑΒ, προκειμένου να βελτιωθεί το δίκτυο υγειονομικής κάλυψης των νησιών του Νοτίου Αιγαίου.

Μετά την πρωτοβουλία που η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανέλαβε τον Φεβρουάριος του 2015 – πρώτη σε όλη τη χώρα – με την καθιέρωση μηνιαίας οικονομικής αποζημίωσης σε 60 γιατρούς που θα κάλυπταν κενές θέσεις σε ιατρεία των νησιών των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, η περιφερειακή αρχή αποφάσισε την δέσμευση πόρων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του ΕΚΑΒ στα νησιά της.

Για το σκοπό αυτό, ο Περιφερειάρχης καλεί τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ σε συνάντηση εργασίας το προσεχές διάστημα, προκειμένου να καθοριστεί από κοινού το περιεχόμενο της διμερούς Προγραμματικής Σύμβασης.

Ο κ. Χατζημάρκος, ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ότι η οικονομική συμβολή της Περιφέρειας συνίσταται κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, στα νησιά όπου υπάρχει υποδομή του ΕΚΑΒ, χωρίς όμως να αποκλείεται και η συνδρομή για την ενίσχυση των μέσων μεταφοράς και διακομιδής των ασθενών. Στόχος της περιφερειακής αρχής είναι η στήριξη του ΕΚΑΒ για την άρση των σημερινών αδιεξόδων τόσο στα μικρότερα νησιά, όσο και στις περιοχές του Γενναδίου και του Έμπωνα στο νησί της Ρόδου.

Θα πρέπει εξάλλου να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,  με πόρους του Επιχειρησιακού της Προγράμματος, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, έχει ήδη χρηματοδοτήσει με το ποσό των   480.000 ευρώ,  την προμήθεια  8 ευέλικτων και υπερσύγχρονων ασθενοφόρων που παραδόθηκαν για τις ανάγκες ΕΚΑΒ, στα νησιά Σύρος, Πάρος, Νάξος, Μύκονος, Σαντορίνη, Κως και Ρόδος.

Για το θέμα, ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε:

«Αποφασίσαμε την διάθεση πόρων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του ΕΚΑΒ στα νησιά μας και την απόφαση μας αυτή την γνωρίσαμε στην διοίκηση του ΕΚΑΒ προκειμένου να της δώσουμε από κοινού το περιεχόμενο αυτό που θα βελτιώσει την υπηρεσία στους νησιώτες.

Μετά το τραγικό περιστατικό της 2ας Ιουνίου στην Φολέγανδρο, είχαμε μία ακόμα μεγάλη νύχτα αγωνίας στις 10 Ιουνίου με ένα νέο άνθρωπο που τραυματίστηκε στην Κύθνο, ευτυχώς με καλό αποτέλεσμα αυτή την φορά.

Η υγειονομική θωράκιση των νησιωτών, παραμένει ένα ανοικτό μεγάλο θέμα και δικός μας σταθερός στόχος. Η Περιφέρεια μας συνεχίζει αταλάντευτα την πορεία που χάραξε από την αρχή, να επενδύει δηλαδή πόρους της στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της υγείας».

 

Επισυνάπτεται η επιστολή του Περιφερειάρχη προς τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ

ZANNETIDIS 4 2

Με γοργούς ρυθμούς η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προχωρά στην εκτέλεση του τεχνικού της προγράμματος, καθώς μόνο  το τελευταίο  διάστημα έχουν δημοπρατηθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού   1.795.000 ευρώ στα νησιά της Περιφέρειας,  ενώ παράλληλα επίκειται η δημοπράτηση νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.664.900 ευρώ , παρά τα προβλήματα και την πολύμηνη καθυστέρηση που προκάλεσε ο νέος νόμος  4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.

Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που συνεδρίασε την Παρασκευή υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Φιλήμονα Ζαννετίδη, ενέκρινε τους όρους δημοπράτησης επτά (7) νέων έργων, καθώς και των πρακτικών δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) τεσσάρων (4) έργων, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση των έργων αυτών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έντεκα (11) έργων ανέρχεται στο ύψος των 3.459.900 ευρώ.

 

Τα έργα των οποίων η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την δημοπρασία και μπαίνουν άμεσα στο στάδιο της υλοποίησης είναι:

 • “Συντήρηση Εθνική; οδού Ρόδου – Λίνδου και ανατολικές  ακτές – αεροδρόμιο”, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ
 • “Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακού οδικού δικτύου στους πρόποδες Φιλερήμου”, προϋπολογισμού 180.000 ευρώ
 • “Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου” προϋπολογισμού 500.000 ευρώ
 • “Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Τήλου”, προϋπολογισμού 115.000 ευρώ

 

Τα νέα έργα που δημοπρατούνται εντός των αμέσως επόμενων ημερών είναι:

 • «Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Μεσαναγρός προς Αγ. Θωμά», προϋπολογισμού 80.000 ευρώ
 • «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης της επαρχιακής οδού Κατταβιάς – Πρασονήσι με Βρουλιά», προϋπολογισμού 198.000 ευρώ
 • «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Ασφενδίου – Πυλί νήσου Κω», προϋπολογισμού 700.000 ευρώ
 •  «Αντιπλημμυρικά έργα Αγαθονησίου», προϋπολογισμού 253.000 ευρώ
 •  «Χλοοτάπητας γηπέδου Λειψών», προϋπολογισμού 216.900 ευρώ
 •  «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Μυκόνου», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ
 • «Έργα συντηρήσεων επισκευών σχολικών κτιρίων ν. Κάσου», προϋπολογισμού 17.000 ευρώ

Διαβάστε ακόμα

Web Analytics